Activiteiten

De HOO is een gesprekspartner op gemeentelijk niveau voor de Gemeente Oldambt, Acantus en andere corporaties. Wij overleggen met deze gesprekspartners over zaken als de renovatie, sloop, nieuwbouw van woningen en leefbaarheidsprojecten in de diverse buurten en dorpen.

 

Ook participeren wij mee in het overleg over de prestatieafspraken en de woonvisie.

Als erkend huurdersorganisatie zijn wij een volwaardige gesprekspartner, dit is ook wettelijk verankerd in de Wet Overleg Huurders Verhuurders (WOHV)

 

 

Ook doen wij huisbezoeken bij huurders die bijvoorbeeld klachten hebben over het onderhoud aan hun woning, en begeleiden wij huurders bij procedures richting verhuurder en huurcommissie.

 

HOO is lid van de woonbond en zit ook bij de regionale vergaderingen van deze organisatie.

 

Hier kunt u de bewonersbrief lezen.