Wat doet de Huurdersorganisatie Oldambt? (HOO)

De HOO is de belangenbehartiger van alle huurders in de gemeente Oldambt en komt op voor de rechten van de huurders. Dit geldt voor huurders van Acantus, Woonzorg en voor de huurders van particuliere eigenaren, zowel in de sociale sector als de vrije sector. De HOO wil dat er in de gemeente Oldambt voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn, en de woningen moeten van een goede kwaliteit zijn en waar nodig worden verduurzaamd.

Hoe komt HOO op voor de huurders?

HOO komt op voor de belangen van de huurders door in overleg te treden met Acantus, andere verhuurders en de Gemeente Oldambt. Iedere dinsdag van 9:00 uur tot 12:00 uur heeft HOO een spreekuur in Winschoten, in het gebouw de Boschpoort.

HOO werkt samen met de Huurderskoepel Acantus ( HKA) en andere huurdersorganisaties in de regio Oost-Groningen. Wij zorgen er voor dat de huurders geinformeerd worden over hun rechten. Waar nodig ondersteunen wij huurders met betrekking tot  procedures bij de huurcommissie of de rechter.

Overlast?

HOO heeft ook regelmatig overleg met instanties als politie, zorg en overlast en andere instanties indien er problemen zijn betreffende woonsituaties die overlast veroorzaken voor de omgeving en bij sociale problematiek.

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over beleid en onderwerpen die van volkshuisvestelijk en sociaal/maatschappelijk belang zijn.

Wij gaan naar vergaderingen en bijeenkomsten die belangrijk zijn voor de huurders.

De HOO is lid van de Woonbond om zo ook regionaal en landelijk de belangen van de huurders in Oldambt te laten horen.

HOO werkt transparant en laagdrempelig. Wij zijn makkelijk en snel bereikbaar.

HOO overlegt regelmatig met de Huurderskoepel Acantus (HKA), Huurdersorganisatie Scheemda (HOS), Commissie Huurzaken Veendam, Huurders in Pekela (HIP) en Bewonersorganisatie Westerwolde, om de belangen van huurders in de hele regio gezamenlijk goed te kunnen behartigen.

Wilt u lid worden van de HOO dan bent u welkom, u kunt zich gratis aanmelden.

Verder over HOO

HOO werkt transparant en laagdrempelig. Wij zijn makkelijk en snel bereikbaar.

HOO overlegt regelmatig met de Huurderskoepel Acantus (HKA), Huurdersorganisatie Scheemda (HOS), Commissie Huurzaken Veendam, Huurders in Pekela (HIP) en Bewonersorganisatie Westerwolde, om de belangen van huurders in de hele regio gezamenlijk goed te kunnen behartigen.

Wilt u lid worden van de HOO dan bent u welkom, u kunt zich gratis aanmelden.

Ons werkgebied

Het werkgebied van de HOO omvat de dorpen: Winschoten, Beerta, Nieuw-Beerta, Finsterwolde, Drieborg, Bad Nieuweschans, en Blauwestad.

Voor de dorpen Scheemda, Nieuw-Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, ,t Waar, Nieuwolda, Oostwold en Midwolda is er de Huurdersorganisatie Scheemda ( HOS)

ONS MOTTO IS: OLDAMBT DOEN WE VOOR ELKAAR MET ELKAAR!