Speerpunten van de HOO zijn:

  1. Behoud de huidige woningvoorraad, geen sloop maar renovatie en verduurzaming met instand houding van de betaalbare huur. Er moeten voldoende betaalbare, passende en kwalitatief goede huurwoningen zijn in alle dorpen van de Gemeente Oldambt.
  1. Huurders steunen in zeggenschap ten opzichte van de verhuurders en overheid, ook indien nodig bij procedures.
  1. Duurzaam wonen, voor een beter woonklimaat, maar ook om de woonlasten van huurders te verlagen.
  1. Leefbaarheid. Verbetering van de sociale cohesie in de dorpen van de Gemeente Oldambt en ondersteuning van leefbaarheidsprojecten. Niet alleen de hoogte van de huur en de kwaliteit van de woning is belangrijk voor een goede woonsituatie, maar ook een schone en veilige leefomgeving om de woningen en de woonbuurten.
  1. In overlegsituaties adviseren we Acantus inzake beleid- en besluitvorming.

  2. Voor de komende jaren meer aandacht besteden aan voorzieningen voor kwetsbare groepen, ouderen en jongeren.