Wonen in Oldambt

De gemeente Oldambt is ontstaan uit de samenvoeging van de gemeente Winschoten, Scheemda en Reiderland. Op 1 januari 2019 had Oldambt 38.121 inwoners. Het is daarmee qua inwonertal de 5e gemeente van de provincie Groningen.

In Oldambt zijn in verhouding veel bewoners aangewezen op sociale huurwoningen. Bijna alle huurwoningen in de gemeente Oldambt zijn eigendom van de woningstichting Acantus.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er veel zogenoemde arbeiderswoningen gebouwd. Deze woningen werden in de jaren vijftig jaren van de vorige gebouwd. Deze woningen zullen de komende jaren moeten worden verduurzaamd.

In de zeventiger en tachtiger jaren zijn in de meeste dorpen nieuwe woningen gebouwd, waaronder ook veel sociale huurwoningen. Het aantal inwoners is jarenlang gedaald, maar in 2018 is het aantal inwoners weer iets gestegen.

Het is daarom belangrijk dat de woningvoorraad op peil blijft en ook na  de renovatie en verduurzaming betaalbaar blijven voor de smalle beurs. De woningen moeten ook geschikt zijn de voor ouderen en mindervaliden. Het is daarom ook belangrijk dat er levensloopbestendige woningen gebouwd gaan worden.

Het is daarom belangrijk dat de woningvoorraad op peil blijft en ook na renovatie en verduurzaming op peil blijft. Woningen moeten ook geschikt zijn voor ouderen en mindervaliden. Het is daarom ook belangrijk dat er levensloopbestendige woningen gebouwd gaan worden.

 

Het is voor de toekomstige leefbaarheid van de dorpen essentieel dat ook de voorzieningen op peil blijven, zodat het wonen ook aantrekkelijk blijft voor de gezinnen met kinderen.

Treinstations zijn er in Winschoten, Scheemda en Bad Nieuweschans.

Het is prettig wonen in Oldambt en dat moet vooral zo blijven!